Nederlands

Milieu

Met de snelle ontwikkeling van verstedelijking, hebben afvalwater, vuilstortplaatsen en vervuild land direct invloed op onze gezondheid.Om de impact van het milieu te minimaliseren, is het noodzakelijk om de afvalwaterzuiveringsinstallatie, de afvalverwerkingsinstallatie, de bodemherstelfabriek en andere vervuilingsplaatsen te isoleren..Trekconstructie is een wetenschappelijke, economische en efficiënte oplossing. We ontwerpen en installeren met hoog corrosiebestendig staal, met een levensduur van 50 jaar, we hebben een perfecte oplossing staal combineren met membraan.Laat onze leefomgeving beter zijn, is ons doel!

Toepassingsgebieden: afvalwaterzuiveringsinstallaties, kolenopslag, mijnbouwopslagloodsen, bodemsaneringsinstallaties, enz..