ภาษาไทย

เต็นท์ซาฟารีแอฟริกา

เต็นท์ซาฟารีเป็นเต็นท์ขนาดใหญ่ถาวรหรือกึ่งถาวรโครงสร้างที่รองรับโดยโครงอลูมิเนียมหรือแกนไฟเบอร์กลาสบางครั้งมีแพลตฟอร์มหรือพื้นแข็ง.กำแพงและหลังคาแหลมมักจะทำจากน้ำหนักเบา แต่ทนต่อสภาพอากาศและผ้าใบผ้าคงทน.

โรงแรมเต็นท์ใช้โครงสร้างการประกอบแบบแยกส่วนเพื่อผลิตโมดูลโครงสร้างในโรงงาน.ในระหว่างการก่อสร้างสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติโดยรอบจะถูกขุดค้นและทำลายน้อยมากและสามารถรวมเข้ากับสภาพแวดล้อมระบบนิเวศได้ดีขึ้น.ในเวลาเดียวกัน อยู่ร่วมกันได้ไม่ จำกัด ภายใต้แต่ละโครงสร้าง.