ภาษาไทย

BDR Inc.การออกแบบและการผลิต 3-40m โดมแก้วเนื้อที่มีสีสัน / โปร่งใส.โดมแก้วขนาดใหญ่ถูกนำมาใช้ในการจัดนิทรรศการขนาดใหญ่เฉลิมฉลองกิจกรรมกลางแจ้งบ้านที่อยู่อาศัยเรือนกระจกและบ้านพักกลางแจ้งค่าย.