ภาษาไทย

ด้านอุตสาหกรรม

ด้วยข้อดีของการครอบคลุมขนาดใหญ่ความทนทานสูงและทนต่อสภาพอากาศที่รุนแรงโครงการแบบครบวงจรที่มีเวลาก่อสร้างรวดเร็วความทนทานและถอดออกได้.โครงสร้างแรงดึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับเขตอุตสาหกรรม.

พื้นที่ใช้งาน: โรงงาน, คลังสินค้า, ศูนย์โลจิสติกส์, โรงเก็บเครื่องบิน, การขุด, น้ำมันและก๊าซ, การทหาร, การบิน ฯลฯ.