ภาษาไทย
บริการ

BDiR Inc. เป็นผู้ให้บริการโครงสร้างเมมเบรนแบบครบวงจร: มีประสบการณ์และเป็นมืออาชีพ BDiR Inc. เป็นองค์กรโครงสร้างเมมเบรนที่ครอบคลุมการรวมฟิล์มแรงดึงวิศวกรรมโครงสร้างเมมเบรนการสร้างเมมเบรนเยื่อหุ้มอวกาศการออกแบบเมมเบรนเคเบิลการแปรรูปและการผลิตการติดตั้งและบำรุงรักษาโครงการ เราให้บริการครบวงจรตั้งแต่การออกแบบแนวคิดไปจนถึงโครงการก่อสร้างผ้า

การจำลองกระบวนการก่อสร้าง


ผ่านการนำเสนอที่มองเห็นได้ของสถานะของส่วนประกอบในขั้นตอนการติดตั้งจะให้การอ้างอิงเพื่อรับรองความปลอดภัยในการก่อสร้างหรือคุณภาพการติดตั้ง